Vi hjälper ditt företag att inköpa mer ekonomiskt el.

År 2021 betalade våra kunder i genomsnitt 34,49 €/MWh för sin el.

Våra tjänster

Vi har tagit fram fyra servicepaket som baserar sig på företagets elförbrukning.
Bekanta dig med våra tjänster och välj ett servicepaket som passar era behov!

EnergiaGuru® S

50 000 – 1 000 000 kWh

EnergiaGuru® M

1 000 – 5 000 MWh

EnergiaGuru® L

Över 5 000 MWh

EnergiaGuru® J

Offentlig sektor

Pölkky Oy sparar i elanskaffningskostnader med EnergiaGuru® – kolla vår video!

Pölkky Oy är den största privata träförädlaren i Norra Finland och en stor förbrukare av elenergi.

På videon berättar Arto Hannola, fabriksservicechef vid Pölkky, hur EnergiaGuru®-tjänsten har hjälpt företaget att spara tid och skära ner elanskaffningskostnaderna.

Besparingar utan investering

Med vår tjänst har våra kunder sparat i genomsnitt 20–30 % på sina årliga elkostnader. Vi skaffar elen tillsammans med våra kunder på samma sätt som elbolag skaffar el.

Ifall vi inte lyckas skära ner kundens elkostnader, är tjänsten fri.

 
 

Vad är EnergiaGuru®?

Avsikten med EnegiaGuru®-tjänsten är att hjälpa företag att spara i elanskaffningskostnader. Vi hjälper både små och större företag att skaffa billigare el.

EnergiaGuru® använder sig av yrkesskicklighet och omfattande erfarenhet om marknadsdata. Som stöd för vårt beslutsfattande använder vi EnergiaGuru®-programvaran som låter oss analysera marknaden mer effektivt än någonsin tidigare.

Våra kunder

EnergiaGuru® används redan aktivt av flera företag och organisationer, och erfarenheterna har varit fantastiska – de har till och med överträffat våra förväntningar.

Organisationer av alla storlekar har tagit emot EnergiaGuru®, verktyget som genomlyser elmarknaden, med glädje.