Tjänster

Vi har tagit fram fyra servicepaket som baserar sig på företagets elförbrukning. Bekanta dig med våra tjänster och välj ett servicepaket som passar era behov!

Vår affärsverksamhet har en enda uppgift: att skaffa billigare el till ditt företag. År 2021 betalade våra kunder i genomsnitt 34,49 €/MWh för sin el. Bekanta dig med våra servicepaket!
Som vår kund kan ni lägga ert fokus på att utveckla er kärnverksamhet medan vi sköter elanskaffningen å era vägnar. Våra analytiker övervakar elmarknaden och väljer optimala lösningarna med hjälp av EnergiaGuru®-programvaran.

Programvaran utgör en kombination av exakt marknadsdata och elanskaffning, och utnyttjar mångsidigt de olika alternativen på elmarknaden.

När du har tagit tjänsten i bruk har du överfört elanskaffningen till en expert, och du behöver enbart följa med resultaten. Att använda EnergiaGurun® ger dig billigare el – nu och i framtiden.

Våra tjänster

Vi har tagit fram fyra servicepaket som baserar sig på företagets elförbrukning.
Bekanta dig med våra tjänster och välj ett servicepaket som passar era behov!
 

EnergiaGuru® S

50 000 – 1 000 000 kWh

EnergiaGuru® M

1 000 – 5 000 MWh

EnergiaGuru® L

Över 5 000 MWh

EnergiaGuru® J

Offentlig sektor