EnergiaGuru® J

Servicepaketet är riktat till köpare inom den offentliga sektorn som vill minimera elanskaffningskostnaderna. Med vår tjänst kan du låta EnergiaGuru® ta hand om elanskaffningen och lägga ditt fokus på företagets kärnverksamhet. Vi ser till att skaffa er el till bästa möjliga pris.

Vårt servicepaket för den offentliga sektorn innehåller bl.a.

Förberedelse av anbudsmaterial
Konkurrensutsättning
Publicering av ett HILMA-meddelande och utarbetande av protokoll
Jämförelse av avtal
Publicering av annons i efterhand
Konkurrensutsättning av pris och marginaler för elenergi

Med vår tjänst kan ert företag få en årlig besparing som är i genomsnitt 20 % av era elkostnader. År 2021 betalade våra kunder i genomsnitt 34,49 €/MWh för sin el. Allt detta möjliggörs av vår yrkeskunskap och vår programvara, EnergiaGuru®, som använder sig av omfattande marknadsdata.

Vårt servicepaket för den offentliga sektorn innehåller bl.a.

Auditering

Vid auditering tar Finlands Energirådgivning Abp reda på den nuvarande situationen av elanskaffningen vid ert företag och räknar ut ert besparingspotential i euro. Vi planerar skräddarsydda åtgärder och skapar en verksamhetsplan utifrån dem. Dessa besparingar kräver inga investeringar från ert företag. Upphandlingsmodellen och avtalet justeras på så sätt att de bättre motsvarar era behov.

Besparingarna som fås av auditering kan stiga upp till tiotusentals euro eller till och med flera miljoner euro. Den genomsnittliga besparingen är 4–8 euro per MWh.

Efter auditeringen:

Efter auditeringen kommer vi att korrigera avvikelserna å era vägnar och avlägga regelbundna rapporter om våra framsteg.

Kontinuerlig konkurrensutsättning och avtalsuppföljning

Vårt kunniga expertteam följer med elmarknaden ständigt, väljer de bästa lösningarna för just ert företag och ser till att ert elpris är lägst på marknaden.

Uppsägning av elavtal och avtalsförhandling

Vårt kunniga team ser till att ert elavtal är giltigt tillräckligt länge för att vi ska kunna genomföra en effektiv elanskaffning. Under avtalstiden ser vi också till att avtalets villkor är rimliga i dagens läge och att de inte innehåller villkor som begränsar kundens elanskaffning.

Övervakning av detaljhandelsmarknaden för el

Vi övervakar detaljhandelsmarknaden för el och tillhandahåller transparent information om faktiska elpriser till företaget.

Vår stjärnklassificering gör det enklare för er att jämföra priser och låter er kontrollera vilken prisnivå den el ert företag använder ligger på. Stjärnklassificeringssystemet baserar sig på elanskaffningspriser som samlats in från närmare 1000 olika företag.

En mångsidig anskaffningsstrategi

Våra kunder använder olika börsprodukter. Detta möjliggör genomförandet av en effektiv elanskaffningsstrategi.
Riskhantering är en del av elanskaffningsstrategin eftersom marknadssituationen är under ständig förändring.

Elprisklassificering

29,08 €/MWh
35,52 €/MWh
41,36 €/MWh
47,21 €/MWh
57,27 €/MWh

År 2021 betalade EnergiaGuru®-kunder i genomsnitt 34,49 €/MWh.

Vanliga frågor

Vem är tjänsten riktad till?

För företag inom den offentliga sektorn som omfattas av lagen om offentlig upphandling.


Hur mycket kostar tjänsten?

Den förbrukningsbaserade auditeringsavgiften är 5 000–15 000 € (moms 0 %) Auditeringsavgiften återbetalas helt under avtalsperioden. Utöver auditeringsavgiften betalar du till oss endast om din energianskaffning blir effektivare med hjälp av vår tjänst. Vi fakturerar 40 % av besparingarna som uppstår under de första tre åren. Efter denna tidsperiod fakturerar vi 20 % av faktiska besparingar.


Hur länge gäller avtalet?

Avtalet gäller i 3 år. Efter det gäller avtalet tillsvidare.

Kontakt

Aleksanteri Marttila - 050 4687 277 - aleksanteri.marttila@senoyj.fi
Soile Niskala - 050 543 1070 - soile.niskala@senoyj.fi