Sähkön hinnan kilpailutus

Mitä sähkön kilpailuttaminen tarkoittaa yrityspuolella?

Mitä on kilpailuttaminen? Sanana se saattaa olla selkeä, mutta mitä sähkön kilpailuttamiseen meillä SEN:illä sisältyy?

Yritysten sähkönhinta voi olla joko sopimuksessa määritelty kiinteä hinta, tai sähköpörssin mukaan määräytyvä aikajaksokohtainen hinta. Sähköpörssin mukaan määräytyvät hinnat koostuvat yleisimmin pörssihinnan perusteella tehdyistä kiinnityksistä sekä NordPoolin spot-hinnoista. Sähkön kilpailuttamisella tarkoitetaan yleensä sähkösopimuksen kilpailuttamista. Sähkösopimuksia kilpailutettaessa täytyy osata arvioida hintojen lisäksi hintakiinnityksiin ja spot-hintojen käyttöön liittyviä ehtoja.

Miksi ulkoistaisin sähkön kilpailutuksen?

Meillä SEN:illä on ammattitaito ja osaaminen hoitaa sähkön hintavertailu, osto sekä sopimustekniset asiat. Jotta pystymme ajoittamaan sähkönoston oikein, olemme rakentaneet EnergiaGuru® -palveluohjelmiston. EnergiaGuru® -palveluohjelmiston avulla voimme seurata sähkömarkkinoita koko ajan ja toimia hinnan olevan toivotulla tasolla.

Palvelukonseptimme avulla voit siis hyvillä mielin jättää sähkön hinnan kilpailutuksen meille. Teemme kaiken puolestasi, jotta voit saada yrityksesi sähkön edullisempaan hintaan. Oma ansaintamallimme perustuu yrityksenne tekemään säästöön, jolloin se motivoi meitä löytämään yrityksellenne parhaan mahdollisen ratkaisun.

Mitä sähkön hinnan kilpailutuksessa tulee ottaa huomioon?

Sähkö kilpailutetaan siksi, että voidaan taata mahdollisimman kustannustehokas sopimus. Sähkön hinta on kuitenkin erittäin epävakaa ja se muuttuu jatkuvasti. Sähkön hintaan saattavat vaikuttaa esimerkiksi sähkön pörssimarkkinan muutokset. Sähkö kilpailutetaan, jotta voidaan taata tämän hetken markkinoiden kustannustehokkain sopimus.

Kenen kannattaa ulkoistaa sähkön hinnan kilpailutus?

SEN:in palvelut sopivat kaikille yrityksille koosta riippumatta. Koska sähkön hinta vaihtelee eri yritysten kesken merkittävästi, olemme luoneet EnergiaGuru® tähtiluokituksen, josta pystyt määrittelemään, mihin luokkaan oma yrityksesi kuuluu. Yrityksiltä veloitetaan tyypillisesti 20 € – 60 €/MWh. Tähtiluokitus perustuu lähes 1000 yrityksen sähkönhankintahinnan dataan.

Palvelumme sopivat kaikille yrityksille koosta riippumatta. Meidän missionamme on sähkönhinnan läpinäkyvyyden lisääminen.

Visiomme on olla jokaisen yrityksen puolueeton sähköasiantuntija, joka auttaa yrityksiä kaikissa sähköön liittyvissä kysymyksissä.

Meillä suuremmille yrityksille perustetaan oma sähkösalkku ja taas pienempi yrityksiä voidaan liittää yhteis pooliin. Tällöin molemmille saadaan sähkön osto oikeaan aikaan, hyvällä hinnalla ja suojatusti. 

Kuinka paljon voin säästää sähkön hinnassa?

Riippuen yrityksen sähkönkulutuksesta sekä nykyisestä sähkösopimuksesta ovat asiakkaamme säästäneen keskimäärin 20-30% nykyisestä hinnasta. Halutessasi, laskemme yrityksellenne veloituksetta säästöarvion. Tätä varten tarvitsemme vain vuosittaisen sähkönkulutuksen sekä hinnan.

Sähköä voidaan ostaa kiinteellä hinnalla määräajaksi.

Tai

Voit ostaa sähköpörssistä vaihtelevaan hintaan ja me SEN:illä pyrimme tekemään oikeaan aikaan kiinnityspäätöksiä asiakkaille. Kiinnityspäätöksemme perustuvat dataan sekä analyytikoiden arvioihin, ja niitä arvioidessa otetaan huomioon myös ennusteiden mukainen spot-hintataso.