Suomen Energianeuvonta Oyj:n tarina

Terho Kivimaa

Yrityksen perustaja

Suomen Energianeuvonta Oyj:n tarina sai alkunsa vuonna 2009. Ollessaan sähköyhtiössä töissä yrityksen perustaja Terho Kivimaa myyntitilanteessa kävi keskustelua erään yritysasiakkaan kanssa, joka kysyi, mistä hän tietää tarjotun sähkön hintatason olevan oikea?

Tästä alkoi hahmottumaan idea sähkömarkkinan läpinäkyvämmästä ja puolueettomasta toimintajärjestelmästä, jolla yritys – ja yhteisöasiakkaatkin saisivat vertailukelpoista tietoa sähkön vähittäismarkkinahinnoista.

Energiaviraston ohjauksessa ja Keksintösäätiön tukemana valmistui EnergiaGuru®-palveluohjelmamme. Toteutusvaiheen yhteistyökumppaneina toimivat mm. Vaasan ja Oulun yliopistot sekä Centria ammattikorkeakoulu.

Yrityksen toiminta ja lisenssien myynti ohjelmaan käynnistyi vuonna 2013. Yhtiön muutos julkiseksi osakeyhtiöksi tapahtui vuosina 2018-2019, ja toiminta on tämän jälkeen kehittynyt kohti laajempia sähkönhankinnan ratkaisuita.

Emme itse myy, osta tai välitä sähköä, vaan toimimme sähkön myyjistä riippumattomana asiantuntijatalona.  Liikeideamme on hankkia yritys- ja yhteisöasiakkaille edullisempaa sähköä, kuin ennen palveluun siirtymistä. Vuonna 2021 saavutimme useiden miljoonien eurojen suuruiset säästöt asiakkaidemme sähkönhankinnassa.

Tiedostamme, että kaikki lähtee omasta arvopohjastamme ja toiminnastamme: miten välitämme, arvostamme, tuemme ja innostamme toisiamme, näkyy viime kädessä hyötynä asiakkaillemme. Olemme rehellisiä ja innovatiivisia, emmekä myöskään lupaa sellaista, mihin emme itse usko.

Vihreän siirtymän kasvustrategia

Hankkeessa toteutetaan teknisiä- ja liiketaloudellisia toteutussuunnittelua sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoille osana mahdollista SEN Oyj:n liiketoimintakonseptia tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Toimintamallin / – alustan vaativuusmäärittelyjä ja analysointia varten hankkeessa muodostetaan eri toimijoiden kesken aktiivinen innovaatio- ja yhteistyöverkosto. Hankkeen ja testikäyttöalustan tuloksena syntyy mahdollisesti uusi toiminnanohjaus-/vertailujärjestelmä osaksi sähkön tuotanto – / hankinta- /myyntiyhtiöiden liiketoiminta- ja palvelukonseptia huomioiden vihreä siirtymä, joka SEN  Oyj:n uutena liiketoiminnan elinkaarena mahdollistaisi  kansainvälistymisen tukku- ja vähittäismarkkinoille. 

Hankkeen toteutettavuusselvityksen päätoteuttajana on Gaia Consulting Oy. Hankkeen edetessä yhteistyötä mahdollisuuksien mukaisesti tiivistetään verkostossa olevien yritysten kanssa ja sitä kautta luodaan pohjaa liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin hankkeen päätyttyä.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle EURA 2021 ohjelmakauden 2021-2027 aluekehitysrahaston (EAKR) rakennerahasto-ohjelman mukaista yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta yhteensä 30 000 €.


Haluatko tietää lisää sähkönvertailun palveluistamme tai EnergiaGuru®-ohjelmasta?