Ajankohtaista

Sähkönsiirtotuotteet eli tariffit (Sähkön siirtotuotteen hintataulukko)

Sähkönhankinnassa kuulee usein termin tariffi, tai vielä useammin sähkönsiirtotariffin optimointi.

Mitä tariffi tarkoittaa

Käytännössä tariffeilla tarkoitetaan eri sähkönsiirtotuotteiden hinnoittelua. Jokaisella sähkönsiirtoverkolla tariffit ovat oman siirtoverkkoalueen mukaisia tuotteita, eikä niitä voi kilpailuttaa. Välillä kuulee toki lauseita, että tariffin voisi kilpailuttaa. Näin ei ole, ellet sitten päätä muuttaa yrityksesi osoitetta toisen siirtoverkon alueelle.

Tariffi muodostuu useimmiten kahdesta komponentista: a. kiinteästä perusmaksusta ja b. kulutetun energian mukaan määräytyvästä kulutusmaksusta. Painotukset näiden komponenttien välillä vaihtelevat yhtiöittäin.

Tariffit voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään: yleis-, aika- ja tehotariffit.  Yleistariffissa kulutusmaksun suuruus on sama kaikkina aikoina. Aikatariffit tarkoittavat kulutusmaksujen hinnoittelua esim. yö/päivä hintaerolla tai vuodenaika-/kausihinnoittelulla. Tehotariffit ovat enemmän sähköä kuluttaville yrityksille suunnattuja sähkönsiirtotuotteita.

Tehotariffeissa tuotteiden kirjo on laaja, jopa kohtuuttoman laaja. Onneksi useimmiten on kuitenkin niin, että paikallinen siirtoyhtiöt on onneksi valinnut yrityksellesi juuri oikean tariffin.

Tärkeitä hetkiä tariffin tarkistamiseen ovat erityisesti a. kun muutat uuteen toimitilaan, varmista ettei uuden toimitilan tariffi siirry yrityksellesi esimerkiksi pohjautuen edellisen käyttäjän sopimukseen tai b. kun kulutus muuttuu huomattavasti, esim.  hankit uutta tuotantolaitteistoa jne. Tehontarve voi muuttua jopa merkityksellisestikin, jolloin tariffin tarkistaminen voi olla ihan paikallaan.

Yleisellä tasolla voidaan puhua tehotariffien osalta kahdesta eri luokasta: 1. Pienjännite tehosähkö, jossa pääsulakkeet ovat pääsääntöisesti suuremmat kuin 63A. 2. Keskijännite tehonsiirtotuotteet sähkönkäyttäjille, joilla sähköntarve on jo merkittävä ja toimitus tapahtuu yli 20kv keskijännitteellä niin, että kohteessa on oma muuntamo.

Tehotariffeissa maksat useimmiten laskussasi perusmaksun, tehomaksun ja loistehon. Loisteho on käytännössä se osuus sähköstä, joka ei tee töitä, mutta on välttämätön osa sähköverkon katkeamattoman jännitteen ylläpidon kannalta. Loistehosta joutuvat käytännössä maksamaan paljon sähköä kuluttavat yritykset ja suuret kiinteistöt (joskus laskussa käytetään myös termejä loisanto ja loisotto). Jotta asia menisi oikein hankalaksi, siirtoyhtiö voi käytännössä laskuttaa samalta tunnilta sekä loisannosta, että loistehosta siten että molempien maksimiarvot mitataan erikseen eikä keskiarvona. Laskentaperusteet ovat jokaisen siirtoyhtiön itse päätettävissä (eikä näitä voi siis kilpailuttaa). Loistehon ilmaisosuudet (x % laskutettavasta pätötehosta) sekä hinta per kvar vaihtelee voimakkaasti verkkoyhtiöiden välillä. Mikäli loisotto pysyy alle verkkoyhtiön ilmaisosuuden, ei siirtolaskussa näy loistehomaksuja ollenkaan. Tällöin verkkoasiakkaan kompensointi toimii kuten pitääkin*lainaus Hämeen sähkön erinomaisesta artikkelista  https://www.hameensahko.fi/loistehomaksut/ .

Loistetehon kompensointi tarkoittaa loistehon jakamista sopivimmalla tavalla sähköntuotannon, siirron ja käyttöpisteiden kesken. Yleisesti ottaen loistehon kompensointiin löytyy keinoja ja tapoja, mutta ne vaativat jo merkittävää perehtymistä. Ratkaisut loistehon kompensaatioon ovat hyvin yksilöllisiä ja toimialariippuvaisia. Yleispätevää neuvoa on mahdoton antaa. Yleisesti voi kuitenkin todeta, että siirtotariffien optimoinnista hyötyy ehkä, joka kymmenes asiakas. Asiat ovat pääsääntöisesti kunnossa, hinnoittelusta voidaan olla sitten jo montaa eri mieltä, mutta teknisesti ottaen asia on usein kunnossa. Kuten sähkönveroluokan optimoinnissakin, niin sähkönsiirron tariffioptimoinnissa on markkinoilla paljon tarjoajia, erityisesti sähkönhankinnan puitteissa. Me Suomen Energianeuvonnalla voimme toki myös olla tässä avuksi, mutta emme varsinaisesti sido sitä osaksi sähköenergian hankintaratkaisujamme, joista kuitenkin suurin hyöty asiakkaalle saavutetaan. Mikäli kuitenkin siirtotariffien oikeellisuus askarruttaa yritystäsi niin ota yhteyttä. Keskustellaan lisää, ainakin voimme suositella etenemismalleja.

*disclaimer Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Suomen Energianeuvonta Oyj:n tietoa postituksessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Suomen Energianeuvonta Oyj yhtiön palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa julkaisussa esitettyjen tietojen tai näkemysten oikeellisuutta tai täydellisyyttä, eivätkä vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita tämän julkaisun käytöstä mahdollisesti aiheutuu.

Muuta ajankohtaista

Haluatko tietää lisää?

Mikäli haluat tietää miten voisimme auttaa yritystäsi sähkönhankinnasta tai haluat tietää lisää nykyisestä sähkön markkinatilanteesta, ota meihin yhteyttä!

Ota yhteyttä:

Mika Rantanen
041 319 2942
mika.rantanen@senoyj.fi