Hankkeessa toteutetaan teknisiä- ja liiketaloudellisia toteutussuunnittelua sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoille osana mahdollista SEN Oyj:n liiketoimintakonseptia tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Toimintamallin / – alustan vaativuusmäärittelyjä ja analysointia varten hankkeessa muodostetaan eri toimijoiden kesken aktiivinen innovaatio- ja yhteistyöverkosto. Hankkeen ja testikäyttöalustan tuloksena syntyy mahdollisesti uusi toiminnanohjaus-/vertailujärjestelmä osaksi sähkön tuotanto – / hankinta- /myyntiyhtiöiden liiketoiminta- ja palvelukonseptia huomioiden vihreä siirtymä, joka SEN Oyj:n uutena liiketoiminnan elinkaarena mahdollistaisi kansainvälistymisen tukku- ja vähittäismarkkinoille.
Hankkeen toteutettavuusselvityksen päätoteuttajana on Gaia Consulting Oy. Hankkeen edetessä yhteistyötä mahdollisuuksien mukaisesti tiivistetään verkostossa olevien yritysten kanssa ja sitä kautta luodaan pohjaa liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin hankkeen päätyttyä.
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle EURA 2021 ohjelmakauden 2021-2027 aluekehitysrahaston (EAKR) rakennerahasto-ohjelman mukaista yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta yhteensä 30 000 €.

Hankkeen toteutusaika: 28.12.2022 – 31.12.2023

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Mika Rantanen, +358 41 3192942, mika.rantanen@senoyj.fi

Vastaa